{{stock.stockName}}({{stock.stockId}})

    
K线 *估值 *财务 简介 公告 链接
{{formatNumber(stock.price)}}
{{formatNumber(stock.change)}}    {{formatNumber(stock.changePrecent)}}%
高 {{formatNumber(stock.high)}} 开 {{formatNumber(stock.open)}} 金额 {{formatNumber(stock.amount/100000000)}}亿
低 {{formatNumber(stock.low)}} 换 {{formatNumber(stock.turnoverRate*100)}}% 市值 {{formatNumber(stock.marketValue/100000000)}}亿
行业: {{stock.industry}} (表头可排序)

股票
名称
(可点击)
市值 ROE PE5年
中位数
比较
营收
同比
扣非
利润
同比
年初
至今
{{showNumber(item.marketValue/100000000,0)}}亿 {{showNumber(item.finalRoeTtm * 100,0)}}% {{showNumber(item.peTtmYear5MedianChangePrecent,0)}}% {{showNumber(item.rev*100,0)}}% {{showNumber(item.defaultKfProfit*100,0)}}% {{item.lastYearPriceChangePrecent}}%
股票
名称
(可点击)
毛利率 净利率 负债率 总资产
周转率
今日
涨跌
2周
涨跌
1月
涨跌
{{showNumber(item.gpr*100,0)}}% {{showNumber(item.npr*100,0)}}% {{showNumber(item.deptRatio*100,0)}}% {{showNumber(item.assetTurnover*100,0)}}% {{item.changePrecent}}% {{item.last15PriceChangePrecent}}% {{item.last30PriceChangePrecent}}%
股票
名称
(可点击)
扣非
利润
同比
PE5年
中位数
比较
市盈率 PB5年
中位数
比较
市净率 PS5年
中位数
比较
市销率
{{showNumber(item.defaultKfProfit*100,0)}}% {{showNumber(item.peTtmYear5MedianChangePrecent,0)}}% {{formatNumber(item.peTtm)}} {{showNumber(item.pbYear5MedianChangePrecent,0)}}% {{formatNumber(item.pb)}} {{showNumber(item.psTtmYear5MedianChangePrecent,0)}}% {{formatNumber(item.ps)}}
当前: 中位数: 中位数相比:
最大值: 最小值: 最小值相比:
营收同比: {{formatNumber(stock.rev*100)}}% 扣非利润同比: {{formatNumber(ifnull(stock.kfProfit,stock.profit)*100)}}% 当前值高于的交易日

估值是否高估,低估,需要结合营收及利润增长来评估,高增长,可以享受高估值。用PEG评估成长性企业较为合理。但凡事有例外,比如医疗行业,大家比较看好,行业整体估值会高于其它行业。而周期性行业(大部分行业是周期性行业),则主要评估行业周期,用PEG意义不大。

所属板块

主营业务构成

公司高管

姓名 性别 教育 职务
{{item.name}} {{item.sex}} {{item.education}} {{item.jobTitle}}
重大事件

  • {{row.type}} ({{row.stockId}}) ({{formatTime(row.tdate,'yyyy-MM-dd')}}, {{-row.tdateDays}}天前 )

    {{row.title}}

全部事件

  • {{row.type}} ({{row.stockId}}) ({{formatTime(row.tdate,'yyyy-MM-dd')}}, {{-row.tdateDays}}天前 )

    {{row.title}}

xxxxxxx

营收

扣非净利润

毛利率/净利率

毛利率

毛利率持续降低的行业,证明竞争激烈,投资需谨慎

净利率